FACEBOOK

2013

17 Απρίλιου 2013


 

1. Το προφίλ του φοιτητή

Οι φοιτητικές εκλογές διεξήχθηκαν τον Απρίλιο του 2013 σε διαφορετικό κλίμα καθώς μετά τις εκλογές του Μάιου του 2012 κανένα κόμμα δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία και να σχηματίσει κυβέρνηση. Το Ιούνιο της ίδιας χρόνιας, η χώρα οδηγήθηκε πάλι σε εκλογές με στόχο τον σχηματισμό κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Τελικά σχηματίστηκε κυβέρνηση με την συνεργασία της Νέα Δημοκρατίας, του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την Δημοκρατικής Αριστεράς. Η σύνθεση της Βουλής έχει αλλάξει και το ενδιαφέρον στρέφεται στις φοιτητικές εκλογές και την στάση της φοιτητικής ψήφου ως προς τις εξελίξεις.

Τα βασικά ιδεολογικά αλλά και πολιτικά χαρακτηριστικά του φοιτητή του 2013 όπως παρατηρούνται είναι τα εξής:

       Συντηρητική και νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση.

       Αριστερά και προοδευτικά χαρακτηριστικά με αντιμνημονιακή κατεύθυνση

       Υποχώρηση του κομματικοποιημένου και πολιτικοποιημένου χαρακτήρα.

       Παρακολούθηση των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων της χώρας .

       Η ακτινοβολία και το κύρος της Ε.Ε. έχει περιοριστεί αισθητά.

       Διεθνιστικό χαρακτήρας και αλληλεγγύη στους λαούς που δοκιμάζονται.

       Επιθυμία έκφρασης, διεκδίκησης και υπεράσπισης βασικών δικαιωμάτων όσον αφορά το Φ.Κ.

 

 2. Οι παρατάξεις και η ιδεολογική τους ταυτότητα

ΑΡΧΙΚΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΕΤΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Α.Κ.

Αγωνιστικές Κινήσεις

2013

πρόσκειται ιδεολογικά στο ΚΚΕ(μ-λ)

ΑΡ.ΕΝ.

Αριστερή Ενότητα

πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ και προέρχεται από τη συνεργασία του Δικτύου με άλλα σχήματα.

Α.Φ.Ρ.

Αγωνιστικό Φοιτητικό Ρεύμα

Διάσπαση της ΠΑΣΠ

Δ.Α.Π. –Ν.Δ.Φ.Κ.

Δημοκρατική Ανανεωτική Πορεία - Νέα Δημοκρατική Φοιτητική Κίνηση

πρόσκειται ιδεολογικά στην Νέα Δημοκρατία

Ε.Α.Α.Κ.

Ενιαίες Ανεξάρτητες Αριστερές Κινήσεις

πρόσκειται ιδεολογικά στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Π.Α.Σ.Π.

Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη

πρόσκειται ιδεολογικά στο ΠΑΣΟΚ

 

Πρωτοβουλία Γένοβα

πρόσκειται ιδεολογικά στο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (ΣΕΚ) κινείται προς τον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς

Π.Κ.Σ.

Προοδευτικές Κινήσεις Συνεργασίας

πρόσκειται ιδεολογικά  στο ΚΚΕ

Σ.Σ.Π.

Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη

πρόσκειται ιδεολογικά στην Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος

 

Φοιτητικός λόγος

ΑΚ

Οι Αγωνιστικές Κινήσεις έχουν στόχο την ενεργοποίηση του φοιτητικού κινήματος και την επαναφορά της πολιτικής στα πανεπιστήμια. Υποστηρίζουν τους αγώνες για ένα δωρεάν πανεπιστήμιο και για ισάξια δικαιώματα σπουδών σε όλους τους φοιτητές. Τάσσεται κατά της επιβολής διδάκτρων στα φοιτητικά εξάμηνα καθώς και στις άδικες διαγραφές φοιτητών. Τέλος, υποστηρίζει την συλλογικότητα και την ενότητα στους φοιτητικούς και λαϊκούς αγώνες.

 

ΑΡΕΝ

Οι ΑΡΕΝ επιζητούν ανατροπή της κυβέρνησης, της πολιτικής της και την ανατροπή του νέου νόμου Πλαίσιο και των εκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Παράλληλα, υποστηρίζουν την δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους καθώς και ενιαία πτυχία με επαγγελματικά δικαιώματα.  Υπερασπίζονται το άσυλο, τους συλλόγους, τις γενικές συνελεύσεις, την μη διαγραφή φοιτητών και να μην τεθεί κανένα όριο φοίτησης. Τέλος, μάχονται κατά της ιδιωτικοποίησης και αυτοχρηματοδότησης της δημόσιας παιδείας.

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Διακηρυγμένοι στόχοι της ΔΑΠ είναι η σύνδεση της αξιολόγησης με την χρηματοδότηση των ιδρυμάτων, η ίδρυση Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, νέα πολιτική λειτουργίας των φοιτητικών, ύπαρξη ισάριθμων κρατικών και ιδιωτικών πανεπιστημίων και τέλος την εφαρμογή ενός νέου αποδοτικού μοντέλου διοίκησης των ιδρυμάτων. Υποστηρίζουν την αύξηση προϋπολογισμού των δαπανών, ορθολογικότερη κατανομή των πόρων, σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω ορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων και χορήγησης οικονομικών διευκολύνσεων.

ΕΑΑΚ

Οι ΕΑΑΚ θέτει ως στόχους την συγκρότηση μιας αντικαπιταλιστικής/επαναστατικής Αριστεράς στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,  τη σύνδεση του φοιτητικού και σπουδαστικού κινήματος με το ταξικό εργατικό κίνημα, την προάσπιση του ενιαίου χαρακτήρα του πτυχίου, με όλα τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα. Αντιτίθενται στην έννοια της ειδίκευσης του επιστημονικού πεδίου στην προπτυχιακή εκπαίδευση και τάσσονται απέναντι από το «Σχέδιο Αθηνά» και επιδιώκοντας την ανατροπή του.  Είναι εναντίον της κρατικής καταστολής και της κατάργησης του ασύλου στα πανεπιστημιακά ιδρύματα κάτι που θεωρεί πως στερεί τη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης  και δράσης μέσα στα ιδρύματα. Τέλος υποστηρίζει μια δημόσια και δωρεάν παιδεία, εργασιακά δικαιώματα στο πτυχίο και εργασία για όλους με παράλληλη αύξηση μισθών.  

ΠΑΣΠ

Η ΠΑΣΠ όσον αφορά το σχέδιο Αθηνά συμφωνούν με κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις αλλά διαφωνούν με τον τρόπο εκτέλεσής τους. Π.Α.Σ.Π. θεωρεί ότι οι συνενώσεις-συγχωνεύσεις δεν πρέπει να αφορούν πανεπιστήμια των οποίων το επιστημονικό πεδίο δράσης έχει άμεση σύνδεση με την περιφέρεια. Επίσης, η ίδια παράταξη υπογραμμίζει ότι πιθανές συνενώσεις τμημάτων θα ήταν καλύτερο να αφορούν τμήματα στα οποία υπάρχουν μεγάλες αλληλεπικαλύψεις γνωστικού αντικειμένου, καθώς επίσης και πανεπιστήμια με πολύ μικρή ακαδημαϊκή συνοχή σπουδών. Εκτός, από τα παραπάνω, εξαγγέλλεται η συγχώνευση ομοειδών τμημάτων στα πλαίσια της ίδιας έδρας. Θέτει σαν πρωταρχικό και κυρίαρχο στόχο τη διασφάλιση του δημόσιου δωρεάν χαρακτήρα της παιδείας.

ΠΚΣ

Οι Π.Κ.Σ. καταγγέλλουν τα μονοπώλια που επιβιώνουν στα πλαίσια του πανεπιστημίου, καθώς επιδιώκουν δωρεάν σπουδές και υψηλά επίπεδα μόρφωσης για όλους τους φοιτητές. Επίσης υποστηρίζουν την επανασύσταση της ΕΦΕΕ με σκοπό ένα ισχυρό και διεκδικητικό φοιτητικό κίνημα. Τέλος, μέσα στο πρόγραμμα της είναι η προσπάθεια για τη δημιουργία ζωντανών και αγωνιστικών συλλόγων φοιτητών­ οργανωτών του αγώνα και της διεκδίκησης και όχι όργανα της εκάστοτε κυβέρνησης και του κράτους.

ΣΣΠ

Οι ΣΣΠ τάσσονται κατά των εκπαιδευτικών νόμων (νόμος Διαμαντοπούλου, σχέδιο Αθηνά) και κατά της επιβολής διδάκτρων. Υπερασπίζονται τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους, υποστηρίζουν τη διατήρηση του ασύλου και προάσπιση των δημοκρατικών-συνδικαλιστικών ελευθεριών.

3.      Ημέρα διεξαγωγής των εκλογών

Αυτή τη χρονιά, η ημέρα των η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Τα αποτελέσματα των εκλογών έτσι όπως προκύπτουν από τους φοιτητικούς συλλόγους της κάθε σχολής είναι τα εξής:

 

Σχολές/Τμήμα

 

Ψηφίσαντες

 

ΑΚ

 

ΑΡΕΝ

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

 

ΕΑΑΚ

 

ΠΑΣΠ

 

ΠΚΣ

 

ΣΣΠ

 

ΑΛΛΟΙ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

293

13

57

244

18

161

53

0

0

Τμήμα Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

592

0

32

128

139

82

151

6

0

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων

174

0

0

15

0

64

14

0

0

Τμήμα Αρχιτεκτόνων

205

0

16

37

83

14

34

0

0

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

141

0

6

77

0

3

25

9

9[1]

Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης

132

0

0

55

0

16

52

0

0

Ιατρική

702

0

49

305

63

134

57

0

53[2]

Οδοντιατρική

352

0

10

180

4

30

50

0

58[3]

Κτηνιατρική

201

0

0

46

48

12

19

0

64[4]

Γεωπονίας

619

0

26

384

115

0

57

0

0

Δασολογικό

259

0

8

126

0

51

23

0

35[5]

Γεωλογικό

143

0

0

21

61

10

43

0

0

Νομική

1.045

0

120

454

123

222

69

0

0

Οικονομικό

786

7

17

374

0

293

52

0

0

Πολιτικών Επιστημών

377

0

0

128

21

128

23

0

76[6]

Φιλολογίας

574

0

47

155

0

157

72

0

110[7]

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

261

3

9

121

28

28

41

0

0

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

346

0

13

144

0

40

14

35

82[8]

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

152

0

7

114

0

19

6

0

0

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

270

0

0

126

0

92

12

0

34[9]

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

62

0

0

3

0

34

21

0

0

Ιστορικό- Αρχαιολογικό

522

7

0

167

83

142

79

0

17[10]

Ψυχολογίας

266

0

0

118

94

3

33

0

0

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

280

0

0

55

59

0

105

0

45[11]

Παιδαγωγικό προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης

108

20

4

55

10

0

12

0

0

Θεολογική

211

0

0

94

10

81

13

0

0

Ποιμαντική

161

0

0

126

11

66

15

0

0

Χημικό

319

0

0

117

118

3

63

0

0

Βιολογικό

110

17

12

13

37

0

24

0

0

Μαθηματικό

348

7

19

108

35

20

71

0

73[12]

Φυσικό

370

28

15

78

40

70

91

0

28[13]

Πληροφορικής

93

0

0

29

23

0

23

0

14[14]

Φαρμακευτική

161

0

24

109

0

0

17

0

0

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

438

0

19

448

0

6

25

0

0

Θεάτρου

0

0

0

0

0

0

0

0

59[15]

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

22

0

0

0

0

0

20

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

11.095

102

510

4.754

1.223

1.981

1.479

50

757

 

Οι φοιτητικές παρατάξεις προσπαθούν να κερδίσουν το ενδιαφέρον των φοιτητών ωστόσο η συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία, συνεχίζει να παρουσιάζει πτωτικές τάσεις καθώς αυτή την χρονιά ψήφισαν 2.478 λιγότεροι φοιτητές. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ συγκέντρωσε 40% στο σύνολο του ιδρύματος, η ΠΑΣΠ 18%, η ΠΚΣ 14,4% και η ΕΑΑΚ 13,6%.   

 [1] Πρόκειται για την Αυτόνομη Ομάδα Χημικών Μηχανικών.

[2] Πρόκειται για την ΦΑΣΙ-ΦΑΚ με 53 ψήφους.

[3] Πρόκειται για την ΕΑΚΟ με 58 ψήφους.

[4] Πρόκειται για την Κίνηση Φοιτητών Κτηνιατρικής με 64 ψήφους.

[5] Πρόκειται για την ΑΚΙΔΑ με 35 ψήφους.

[6] Πρόκειται για την ΑΠΠΕ με 33 ψήφους, την ΚΩ.ΜΗΤ.ΗΣ. με 25 και την Κ.Α.Φ.Π.Ε. με 18 ψήφους.

[7] Άλλα αριστερά σχήματα.

[8]Πρόκειται για την ΑΣΑ με 82 ψήφους.

[9] Πρόκειται για την Lust με 34 ψήφους.

[10] Πρόκειται για την ΑΦΡ με 17 ψήφους.

[11] Πρόκειται για την ΠΟΥΦ με 45 ψήφους.

[12] Άλλα δεξιά σχήματα.

[13] Άλλα αριστερά σχήματα.

[14] Άλλα αριστερά σχήματα.

[15] Πρόκειται για ενιαίο ψηφοδέλτιο με ανεξάρτητους υποψηφίους.